PRÁCTICA 7. DEVELOPING THINKING SKILLS & CREATIVITY THROUGH INTERACTION

DEVELOPING THINKING SKILLS AND CREATIVITY THROUGH INTERACTION

En aquesta xerrada, va venir una professora que es deia Li li, on ens va explicar la creativitat i les habilitats del pensament. Per iniciar aquest resum, Li li ve de la Universitat de Exeter.

printlogo

El que bàsicament ens va explicar la Li li va ser per parlar sobre els desenvolupament del pensament i la creativitat a través d’activitats de interecció. Ens va parlar, que en la seva escola començaven a introduir  les noves tecnologies per fer diverses activitats. També ens va parlar sobre els diferents problemes que la nostra ment creativa pot afrontar.

Ens va comentar que el nostre cervell es troba en un procés cognitiu i afectiu influenciat pel nostre context que ens envolta.

Alguns conceptes importants esmentats per Li li són:

  • La intel·ligència
  • La ment creativa
  • La ment critica
  • La ment de aprendre

Pensamiento-creativo-300x262

El que s’ha d’intentar a partir de tots aquests conceptes, cal desenvolupar les habilitats del pensament. Aquestes habilitats, com he remarcat anteriorment, serveixen per afrontar diferents dificultats problemàtiques i de la vida en general.

Un dels models a seguir és piaget. El pensament és una activitat del cervell. El pensament s’ha de utilitzar a partir d’una eina cultural. El pensament per diàleg, és una de les tècniques mes recomenades per afrontar problemes.

descargaHabilitats de pensament no és algorísmica. Sovint produeix múltiples solucions. Sovint implica una incertesa en el pensament, que pot repercutir de manera negativa en la persona. Involucra l’autoregulació del procés de pensament.

Les influències principals:
– NOVES TECNOLOGIES eines i dades digitals han canviat la naturalesa.
– El món digital requereix un èmfasi diferents en els curriculums escolars.
– Ser creatiu.

L’estructura de la xerrada a l’aula:
– L’estructura del discurs a l’aula.
– Preguntes.
– Temps d’espera.
– Comentaris de retroalimentació.
– Xerrada del professor i dels alumnes.

El pensament creatiu no és tan automàtic, ni tan racional, l’hem de provocar i per això necessitem una metodologia, necessitem ajuda, i no perquè no siguem creatius sinó perquè estem dintre del nostre tema i no tenim una mirada nova, no veiem res de nou.

La innovació i la creativitat és una seqüència. El primer pas és la capacitat de generar solucions sobre un repte, això és el pensament creatiu o la creativitat. I la innovació és quan aquestes solucions es posen en marxa, que és l’objectiu, perquè sinó no generen valor, es a dir, si només som creatius, tenim idees però no fem res amb les idees, passarem una bona estona, serà molt divertit, però no generarem cap valor a la empresa o a la organització.

Anuncios